Χειρουργική Θεραπεία

Προτεραιότητα του ιατρείου μας αποτελεί η επιστημονικά ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς ,με βάση την πάθησή του, τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του , τον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις του. Στις περιπτώσεις εκείνες , όπου η χειρουργική θεραπεία έχει απόλυτη ένδειξη, λόγω της φύσης της ασθένειας ή λόγω εξάντλησης των συντηρητικών μέσων, προτείνουμε την κατάλληλη επέμβαση και γίνεται ο προγραμματισμός της.

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικά θεραπευτήρια , που εξασφαλίζουν τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , με σκοπό την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Η συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών – αναισθησιολόγων , φυσικοθεραπευτών, ιατρών άλλων ειδικοτήτων – συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης και την ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
Οι κύριοι τομείς χειρουργικής ενασχόλησής μας είναι:

  • Αρθροσκοπική χειρουργική (ώμου- γόνατος )-Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων
  • Χειρουργική αποκατάσταση παθήσεων ώμου -αγκώνα
  • Ολική αρθροπλαστική μείζονων αρθρώσεων (ώμου, ισχίου γόνατος)
  • Χειρουργική αποκατάσταση καταγμάτων
  • Επιλεγμένες μικροχειρουργικές επεμβάσεις άκρας χειρός
  • Αποκαταστάσεις μαλακών μορίων
  • Επεμβάσεις ποδοκνημικής- άκρου ποδός