Ενδαρθρικες Εγχυσεις

endarthrikes

Σε πολλές παθήσεις του μυοσκελετικού είναι απαραίτητη η εντοπισμένη θεραπεία στην εστία της βλάβης. Ιδιαίτερες ενδείξεις αποτελούν οι εκφυλιστικές αρθρίτιδες και οι επώδυνες ενδαρθρικές βλάβες. Στο ιατρείο μας εκτελούνται ενδαρθρικές θεραπείες στις περιφερικές αρθρώσεις , ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της έγχυσης με ακτινολογική ή υπερηχογραφική υποβοήθηση στις εν τω βάθει αρθρώσεις. Χρησιμοποιείται η ανάλογη φαρμακευτική αγωγή – τοπικά αναισθητικά, κορτικοστεροειδή , διαλύματα ενέσιμου κολλαγόνου ή υαλουρονικού οξέος - βάσει των θεραπευτικών ενδείξεων. Οι εγχύσεις αυτές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κλινική βελτίωση και ικανοποιητική διάρκεια αποτελέσματος.

Μία από τις πιο σύγχρονες θεραπείες ,που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αθλητιατρική, είναι η θεραπεία με αυτόλογους παράγοντες αίματος (Platelet Rich Plasma-PRP). Αυτή η μέθοδος “αναγεννητικής” ορθοπαιδικής είναι η πρώτη από τις μεθόδους , που δείχνουν ότι το μέλλον της θεραπευτικής στρέφεται σε βιολογικές , ασφαλείς θεραπείες. Ο ασθενής δίνει ένα μικρό δείγμα αίματος , από το οποίο απομονώνονται βιολογικοί παράγοντες , ευεργετικοί για την επούλωση και την αναγέννηση ιστών. Στο ιατρείο μας, η μέθοδος εφαρμόζεται με τη χρήση των πλέον εξελιγμένων kits αυτόλογων παραγόντων, σε παθήσεις μαλακών μορίων, σε αθλητικές κακώσεις , αλλά και σε επιλεγμένα περιστατικά εκφυλιστικών νόσων. Η ασφάλεια που εξασφαλίζει η απουσία εξωγενών παραγόντων- στην ουσία επανεγχύουμε μέρος από το αίμα του ίδιου του ασθενούς – και τα πολύ ενθαρρυντικά κλινικά αποτελέσματα καθιστούν τη μέθοδο αυτή καινοτόμο και δικαιολογούν τη ραγδαία αύξηση των εφαρμογών της.