Μεσοθεραπεια

Οι διηθήσεις μαλακών μορίων εφαρμόζονται σε περιπτώσεις , όπου το πρόβλημα του ασθενούς είναι σαφές κι εντοπισμένο . Η εφαρμογή τοπικής θεραπείας περιορίζει την ανάγκη συστηματικής αγωγής και τις πιθανές παρενέργειές της . Στο ιατρείο μας αυτές οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές χρησιμοποιούνται κυρίως σε παθήσεις των μαλακών μορίων - τενόντων, συνδέσμων , μυικών θλάσεων , trigger points. Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται για τη μεγάλη αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Μία ιδιαίτερη τεχνική τοπικής έγχυσης είναι η μεσοθεραπεία , η οποία διαδίδεται τα τελευταία χρόνια με γρήγορους ρυθμούς. Η θεωρητική της βάση υποστηρίζει , ότι η ενδοδερμική χορήγηση ενός φαρμάκου κοντά στην πάσχουσα περιοχή συντελεί στη βραδεία αποδέσμευσή του και σε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα , με μικρότερη ανάγκη για συστηματική χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής –ενέσιμη ή από του στόματος. Η αγωγή που χορηγείται με αυτή την τεχνική μπορεί να αποσκοπεί στην επούλωση ιστικής βλάβης ή στην τοπική χορήγηση αντιφλεγμονωδών ή αναλγητικών σκευασμάτων. Το μικρό βάθος ένθεσης - της τάξης των λίγων χιλιοστών- καθώς και το πολύ μικρό μέγεθος της βελόνης , καθιστούν αυτή τη μέθοδο πολύ ασφαλή, κάτι το οποίο αποδεικνύεται κι από την ευρεία χρήση της στη σύγχρονη αισθητική ιατρική.