Αθλητιατρικη - Τραυματολογια

Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζονται κακώσεις των μαλακών μορίων και των οστών . Η φύση της κάθε κάκωσης υπαγορεύει την ανάλογη θεραπεία , η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι συντηρητική. Αυτή συνίσταται σε φαρμακευτική ή φυσικοθεραπευτική αγωγή , σε τοποθέτηση κηδεμόνων ή ναρθήκων , ακόμη και σε ανάταξη κι ακινητοποίηση καταγμάτων ή εξαρθρημάτων.

Ιδιαίτερη ομάδα ασθενών αποτελούν οι αθλητές , λόγω της μυοσκελετικής καταπόνησης που υφίστανται και της ανάγκης για ταχεία και πλήρη αποκατάστασή τους . Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα πρωτόκολλα της αθλητιατρικής αποκατάστασης κι ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους ,ώστε οι αθλητές να επανέλθουν στις δραστηριότητές τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και συγχρόνως να αποφευχθούν οι υποτροπές των κακώσεων.