Το ιατρείο

  Το Ιατρείο Ορθοπαιδικής και Αθλητικών Κακώσεων  λειτουργεί στην περιοχή του Μαρκόπουλου από το 2012. Στόχος ήταν εξ αρχής η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους ασθενείς.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ιατρείου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός  Λευτέρης Γ. Κίτσιος ,είναι εκπαιδευμένος σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού στη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων και των εξειδικευμένων κακώσεων των αθλητών.

  Ο κάθε ασθενής εξετάζεται κι αξιολογείται λεπτομερώς , με τη βοήθεια των απαραίτητων απεικονιστικών και παρακλινικών εξετάσεων και η κλινική διάγνωση οδηγεί στην τεκμηριωμένη πρόταση  θεραπευτικής αντιμετώπισης . Αυτή σε κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και συμβαδίζει με τις ανάγκες , τις ιδιαιτερότητες και τις προσδοκίες του συγκεκριμένου ασθενούς.

    Το ιατρείο μας είναι οργανωμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ,όπου -μεταξύ άλλων- εφαρμόζεται η θεραπεία με αυτόλογους  αυξητικούς παράγοντες (PRP) σε πάσχοντες από μυικές, τενόντιες και συνδεσμικές βλάβες ,μία πρωτοποριακή μέθοδος της αθλητιατρικής. Επίσης, πραγματοποιούνται θεραπευτικές εγχύσεις- διηθήσεις μαλακών μορίων , όπως και θεραπείες βιοϊατρικού ηλεκτροβελονισμού , σύμφωνα  με τις ενδείξεις και τα πρωτόκολλα της αλγολογίας και της ιατρικής πόνου.

    Στις περιπτώσεις εκείνες , όπου απαιτείται χειρουργική θεραπεία , ο ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για ό,τι σχετίζεται με τη χειρουργική μέθοδο , την περιχειρουργική νοσηλεία , τη μετεγχειρητική περίοδο αποκατάστασης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα . Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε μία από τις συνεργαζόμενες κλινικές ,με τη συμβολή έμπειρων συνεργατών αναισθησιολόγων και με  έμφαση στις ασφαλείς συνθήκες χειρουργείου και την ποιότητα της νοσηλείας. Το ιατρείο μας , επίσης , συνεργάζεται με έμπειρους φυσικοθεραπευτές  , στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αποκατάστασης του κάθε ασθενούς .

   Η φιλοσοφία μας επιβάλλει την ανθρώπινη προσέγγιση και την εφαρμογή της Ορθοπαιδικής γνώσης στην  υπηρεσία του κάθε πάσχοντος.